Podatek od mieszkania zajętego na działalność komornika

Jestem właścicielem lokalu mieszkalnego, który jest w trakcie zmiany sposobu użytkowania na lokal użytkowy. Lokal ten po przeprowadzonej zmianie będzie służył potrzebom prowadzonej przeze mnie działalności komornika sądowego. Jaką stawką powinien być opodatkowany: jak od budynków pozostałych czy od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej?
Moim zdaniem komornik powinien opłacać podatek od nieruchomości za lokal, w którym znajduje się jego kancelaria, stosując stawki właściwe dla działalności gospodarczej.Zgodnie z art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej upol) stawki podatku od nieruchomości ustalane są przez radę gminy w drodze uchwały. Przepis ten określa też maksymalne stawki podatku od nieruchomości, różnicując je z uwagi na sposób wykorzystania nieruchomości.Najwyższe mają zastosowanie, gdy grunt, budynek, lokal związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej (z zastrzeżeniem dla lokali mieszkalnych, co z uwagi na zmianę klasyfikacji lokalu nie ma tutaj zastosowania).Aby zatem rozstrzygnąć, według jakiej stawki powinien być płacony podatek od nieruchomości za lokal użytkowy, w którym komornik ma swoją kancelarię, należy ustalić, czy powinien on być uznany za związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.W art. 1a ust. 1 pkt 4 upol ustawodawca wskazał, że il...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL