Kiedy premię pieniężną dla kupującego można uznać za rabat

Jeśli po przekroczeniu określonego poziomu obrotów kupujący dostaje premię, to czy dla celów VAT należy ją potraktować jako rabat? Według organów podatkowych tylko wtedy, gdy można ją przyporządkować do poszczególnych dostaw
Warto więc tak określić warunki transakcji, by przyporządkowanie było możliwe.[srodtytul]Trzy rodzaje premii[/srodtytul]Zgodnie z przyjętą praktyką handlową o przyznaniu premii pieniężnych decyduje przekroczenie ustalonych pułapów sprzedaży.Wyróżnić możemy trzy rodzaje bonusów (premii pieniężnych): ilościowy, wartościowy i progresywny.Wartość bonusu ilościowego przysługującego kontrahentom uzależniona jest od ilości sprzedanych produktów. Bonus wartościowy liczony jest przez podzielenie wartości sprzedanych produktów przez ich ilość, którą sprzedano. Bonus progresywny kalkulowany jest natomiast na podstawie obrotu netto. Premia ta jest ustalana na podstawie rocznego planu sprzedaży, który zakłada ustaloną wielkość premii od wysokości wygenerowanego w danym okresie obrotu.[srodtytul]Wątpliwości w praktyce[/srodtytul]Bonusy ilościowe (w odróżnieniu od wartościowych) da się co do zasady przyporządkować do konkretnych dostaw, powstaje jednak wąt...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL