Rejestracja warunkiem odliczenia

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej przedsiębiorca, który otrzymał fakturę od kontrahenta niezarejestrowanego jako podatnik VAT, nie mógł odliczyć podatku naliczonego
Tak wynika z [b]uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 czerwca 2009 r.(sygn. I FPS 7/08)[/b].Sprawa dotyczyła § 50 ust. 4 pkt 1 lit. a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80032]rozporządzenia ministra finansów z 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (DzU nr 109, poz. 1245 z późn. zm.)[/link]. Sąd badał jego zgodność z konstytucją i starą ustawą o VAT. Nie zastanawiał się, czy jest on zgodny z prawem UE, bo wtedy Polska nie musiała go jeszcze stosować.Analizowany przepis stanowi, że gdy sprzedaż towarów lub usług została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących, to nie stanowią one podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego.[srodtytul]Różne wyroki[/srodtytul]Jeden ze składów orzekaj...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL