Od dziś nowe zasady zgłaszania wywozu towarów

Przedsiębiorcy zobowiązani są składać zgłoszenia celne do urzędów wywozu w Polsce w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ECS
Od 1 lipca 2009 r. zaczynają bowiem obowiązywać przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006 z 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (DzUrz L 360 z 19 grudnia 2006). To za ich sprawą [b]organy celne nie będą już przyjmowały zgłoszeń wywozowych składanych na kartach 1, 2, 3 SAD lub przesyłanych do systemu CELINA[/b], z wyjątkiem ściśle określonych przypadków.[srodtytul]Obowiązki przedsiębiorcy[/srodtytul]Szczegółowe informacje dotyczące nowych obowiązków przedsiębiorcy znajdą na stronach internetowych resortu finansów w specjalnie wydanym komunikacie. Wynika z niego, że elektroniczne zgłoszenie wywozowe, w formie komunikatu IE 515 opatrzonego kluczem do bezpiecznej transmisji danych,[b] może być przesłane do systemu ECS za pomocą strony WWW, poczty elektronicznej lub z wykorzystaniem interfejsu niewizualnego...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL