Bez zgody sądu komornik nie spłaci składek społecznych

ZUS może uczestniczyć w podziale sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego, które wszczął inny wierzyciel dłużnika – właściciel tej nieruchomości
[b]Tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z 4 czerwca 2009 r. (III CZP 37/09).[/b] Uznał, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych może w ten sposób ściągnąć należne składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, dla których dopuszczalna jest droga egzekucji sądowej.SN zastrzegł jednak, że warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w podziale sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości jest złożenie administracyjnego tytułu wykonawczego (ten dokument wystawia sam ZUS) zaopatrzonego w sądową klauzulę wykonalności.[srodtytul]Dwie drogi ściągania długów[/srodtytul]W myśl art. 24 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=857DA4F0F89E09E8F84FA025B3C87984?id=184677]ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.)[/link] ZUS ma do wyboru dwie drogi do przymusowego ściągnięcia zaległych składek na ubezpieczenia społeczne, odsetek za zwłokę i innych należności:- administracyjną, wyznaczoną prze...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL