Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 76 z 21 maja 2009

[b]Ustawa[/b] (poz. 641) z 24 kwietnia – Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia; wejdzie w życie 5 czerwca, a niektóre przepisy 21 maja.
[b]Rozporządzenia Rady Ministrów[/b] (poz. 642 – 646), z 27 kwietnia oraz z 5, dwa z 8 i z 12 maja, w sprawie: - warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników,
- wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą (zmiana); te dwa 5 czerwca, - sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy (zmiana); 21 maja - realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zmiana); 21 czerwca, - wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego; 5 czerwca. [b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 647 – 648): [b]- nauki i szkolnictwa wyższego[/b] z 8 maja zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich; 5 czerwca, [b]- rolnictwa i rozwoju wsi[/b] z 8 maja zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa; 21 maja Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=311868]Dz.U. nr 76[/link]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL