Płace

Czy pracownik musi przedstawić dowód zakupu biletu do kina?

[b]Pracownicy firmy mają przyznane prawo do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w postaci tzw. dopłaty do zakupionych przez siebie biletów na różnego rodzaju imprezy kulturalne (m.in. do teatru, kina, imprezy sportowe itp.). Wysokość dopłaty jest zróżnicowana i zależy od sytuacji socjalno-bytowej, rodzinnej, określonej dokładnie w regulaminie i tzw. preliminarzu. Pracownicy składają wnioski wraz załączonymi biletami, które posiadają takie znamiona jak cena, data oraz rodzaj, nazwę imprezy. Od dopłaty naliczony jest podatek i odprowadzony do urzędu skarbowego. Czy oprócz załączonych biletów pracownik powinien dołączać jeszcze fakturę lub rachunek za zakupione bilety, czy też bilety są wystarczające do rozliczenia?[/b]
[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=960FFF9391A354A9CC5B250122FF9B7E?id=74017]Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych[/link] nie reguluje zasad dokumentowania wydatków objętych dofinansowaniem z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Powinno to zostać sprecyzowane w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Należy jednak pamiętać, że będzie to służyć wyłącznie udokumentowaniu właściwego wykorzystania środków z funduszu socjalnego. Niezależnie bowiem od tego, czy pracownik przedstawi tylko bilet, czy również fakturę jego zakupu, firma i tak nie wliczy dofinansowania do kosztów uzyskania przychodu. Kosztem podatkowym są bowiem odpisy na zfśs, a nie wydatki z tego funduszu.
Warto też pamiętać, że z punktu widzenia pracownika korzystniej jest otrzymać z funduszu socjalnego bilet niż dofinansowanie do niego. Od dofinansowania bowiem pracodawca musi odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, jest to bowiem świadczenie pieniężne. Z podatku zwolnione są tylko świadczenia rzeczowe (w tym też bilety) - do kwoty wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=EF9EDE25941FAD0ADEA5759BB6CC8A5B?id=80474]ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[/link]).

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL