Zadania

Od kiedy droga jest powiatowa

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Czy rada miasta na prawach powiatu może podjąć uchwałę o zaliczeniu drogi, która została przekazana prezydentowi przez wojewodę w trwały zarząd, do kategorii dróg powiatowych? Przekazana w zarząd droga leży na gruncie należącym do Skarbu Państwa.
[b]Nie.[/b] Przesłanką konieczną do skutecznego podjęcia przez radę powiatu czy miasta na prawach powiatu uchwały o zaliczeniu ulicy (drogi) do kategorii powiatowych jest legitymowanie się przez tę jednostkę samorządu terytorialnego prawem własności do tej drogi. Dokładnie jednostka ta musi być właścicielem gruntów, na których droga jest zlokalizowana. Stanowisko takie potwierdza [b]wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 30 października 2008 r.[/b], w którym sąd uznał, że żaden przepis nie przewiduje automatycznego przejścia prawa własności gruntu zajętego pod drogę na rzecz jednostki samorządu powiatowego z chwilą wejścia w życie uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii dróg powiatowych [b](II SA/Gl 498/08)[/b].
Na przeszkodzie do podjęcia wyżej wymienionej uchwały stoi przede wszystkim art. 2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z którym drogi wojewódzkie, powiatowe oraz gminne stanowią odpowiednio własność samorządu województwa, powiatu oraz gminy. Tym samym droga zaliczona do kategorii dróg powiatowych nie może stanowić własności Skarbu Państwa. [i]Podstawa prawna:
– art. 2a ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3B0B13769F74C4A93A7FABE75A483546?id=184778]ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity DzU z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL