Od wypłaconej kwoty trzeba pobrać zaliczkę na podatek

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Przedsiębiorca, który po zawarciu ugody sądowej wypłaci byłemu pracownikowi pieniądze za przepracowane godziny nadliczbowe, powinien od przekazanej kwoty obliczyć i przekazać do urzędu skarbowego zaliczkę na PIT
Wiele sporów przedsiębiorców z byłymi pracownikami dotyczy zapłaty za godziny nadliczbowe. Niektóre z tych spraw trafiają do sądów. Zdarza się jednak, że na sali rozpraw dochodzi do ugody. W jej wyniku były pracownik zazwyczaj otrzymuje określoną kwotę pieniędzy. Jednocześnie pojawiają się wątpliwości, czy w takiej sytuacji od dokonanej po zawarciu ugody wypłaty należy potrącić i przekazać do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.Zgodnie z ustawą o PIT za przychody m.in. ze stosunku pracy uważa się wszelkie wypłaty oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło ich finansowania. Są to w szczególności wynagrodzenia zasadnicze, za godziny nadliczbowe, różne dodatki, nagrody czy ekwiwalenty za niewykorzystany urlop.Jeżeli firma zawrze z byłym pracownikiem ugodę sądową, na podstawie której zapłaci mu za pracę w godzinach nadliczbowych, to przekazana kwota stanowi w rzeczy...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL