Edukacja

Skarbnica wiedzy z portalu

Fotorzepa, Krzysztof Gniewkowski kmg Krzysztof Gniewkowski
Maciej Kozłowski dyrektor NASK
Nikogo nie trzeba przekonywać o roli nowych technologii w edukacji, nauce i ogólniej w przemianach relacji społecznych. Szczególnie Internet – narzędzie powszechnej komunikacji – stanowi nieskończoną przestrzeń dla prezentacji różnych form dorobku cywilizacji i kultury.
Służy temu prowadzony przez NASK portal informacyjno-edukacyjny Polska.pl. Na jego stronach prezentowane są kolekcje najcenniejszych obiektów przechowywanych w polskich archiwach, muzeach i bibliotekach – takie jak „Skarby archiwów polskich”, „Miasta w dokumencie archiwalnym”, „U źródeł polskiej demokracji” czy „Dokumenty papieskie na przestrzeni dziejów”. Zbiory uzupełniają opisy i komentarze przygotowane przez specjalistów – historyków i archiwistów, wyrafinowane oprogramowanie zaś ułatwia studiowanie ich na poziomie źródłowym. Znaczeniu Internetu jako uniwersalnej sfery edukacji i kultury powinna towarzyszyć troska o bezpieczeństwo użytkowników sieci. W tym kierunku idą działania NASK, który wspólnie z Fundacją Dzieci Niczyje uczestniczy w unijnym programie „Safer Internet” mającym za cel budzenie świadomości o zagrożeniach związanych z użytkowaniem Internetu przez dzieci i młodzież oraz propagującym kulturę korzystania z Internetu z zachowaniem środków ostrożności. W strukturze NASK od kilku lat działa Dyżurnet.pl – punkt kontaktowy przyjmujący informacje internautów o napotkanych przez nich treściach nielegalnych. Misją Dyżurnetu jest dążenie do eliminacji takich treści z Internetu we współpracy z podobnymi zespołami funkcjonującymi w innych krajach oraz – w razie potrzeby – z powiadamianiem organów ścigania.
Co roku w ramach programu „Safer Internet” organizowane są obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, które np. w tym roku wyzwoliły ok. 1000 różnych inicjatyw lokalnych w szkołach na terenie całego kraju. Bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników Internetu jest tematem wielu konferencji i szkoleń. To również temat kilku ogólnopolskich kampanii medialnych zorganizowanych przez NASK i Fundację Dzieci Niczyje. Zostaną one zaprezentowane podczas tegorocznego Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego na konferencji „Nowe technologie a edukacja”.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL