fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Można uwzględnić opłaty za doradztwo

Czy wydatki na usługę doradczą i sporządzenie wniosku o dofinansowanie konkretnego programu poczynione przed uzyskaniem dotacji są kosztem podatkowym?
[b]Tak.[/b] Wydatki związane z usługami doradczymi mającymi na celu sporządzenie i rozliczenie wniosków o pomoc ze środków unijnych, które nie stanowią wydatków kwalifikowanych do tej pomocy, co do zasady powinny być kosztami podatkowymi (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT). Nie są to wydatki poniesione bezpośrednio w celu osiągnięcia przychodów, ale koszty, które są ponoszone w celu utrzymania źródła przychodów.Kosztami podatkowymi są natomiast koszty bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwanym przychodem oraz koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika (w tym koszty usług doradczych), czyli wydatki związane z funkcjonowaniem firmy.Koszty, których nie można bezpośrednio powiązać z uzyskanym przychodem, bo są związane z całokształtem działalności podatnika, podlegają zaliczeniu w ciężar kosztów podatkowych z chwilą ich poniesienia. Wydatki na wyszukanie firmy doradczej, analizę przedsięwzięć inwestycyjnych pod kątem możliwości po...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA