fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Z wnioskiem o przywrócenie terminu składamy też odwołanie

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji urzędu skarbowego należy złożyć też odwołanie. Jednak to, że go nie ma, nie upoważnia izby skarbowej do odłożenia sprawy na półkę
[b]Tak wynika z uchwały NSA z 21 kwietnia 2009 r. ( II FPS 9/08)[/b][srodtytul]Jaki był problem[/srodtytul]Urząd kontroli skarbowej ustalił podatnikom zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy wnieśli o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji, wskazując na nieprawidłowości w jej doręczeniu. Izba skarbowa odmówiła jednak. Wnieśli więc skargę do WSA. Sąd uchylił zaskarżone postanowienie. Stwierdził, że organ podatkowy rozpatrzył merytorycznie wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji wymiarowej pomimo tego, iż skarżący jednocześnie ze złożeniem wniosku o przywrócenie terminu nie złożył samego odwołania. Sąd wskazał, że konsekwencją niezłożenia przez skarżącego odwołania powinno być pozostawienie jego wniosku o przywrócenie terminu bez rozpatrzenia po uprzednim wezwaniu go do usunięcia braków formalnych wniosku przez złożenie odwołania.W tej sytuacji skargę kasacyjną do...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA