Z życia samorządów

Sulęcińskie inwestycyjne

Wicemarszałek Elżbieta Polak spotkała się ze starostą sulęcińskim Stanisławem Kubiakiem.
Rozmowy dotyczyły planowanych inwestycji, które powiat zgłosił do dofinansowania w ramach rozszerzenia Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
W planie są przebudowy drogi w Garbaczu i mostu nad rzeką Ilanką oraz m.in. budowa oczyszczalni ścieków. [i]—UM woj. lubuskiego[/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL