Praca

Inwestorzy cenią konkrety, nie lubią nierealnych wizji

Jacek Błoński - prezes Lewiatan Business Angel
Rzeczpospolita
Jacek Błoński - prezes Lewiatan Business Angel
[b]Rz: Jakie projekty preferowane są przez aniołów biznesu?[/b]
Jacek Błoński: Aniołowie są zainteresowani przedsięwzięciami z różnych branż we wczesnej fazie rozwoju. Powinny one mieć duży potencjał wzrostu i zapewniać wysoką stopę zwrotu z kapitału. Przy wyborze projektu inwestorzy zwracają uwagę na kompetencje i zaangażowanie zespołu oraz na innowacyjność biznesu. Preferują firmy prowadzące już sprzedaż. [b]Jakich błędów powinien się wystrzegać przedsiębiorca ubiegający się o kapitał na rozwój firmy?[/b]
Nierzadką wadą przysyłanych do nas opracowań jest ich charakter promocyjny. Zawierają one często nierealne wizje. Przedstawiane są zbyt optymistyczne prognozy wzrostu. Rynek jest co prawda zmienny i w dużym stopniu nieprzewidywalny, ale tym ważniejsze jest opracowanie prognoz finansowych opartych na faktach. Inwestorzy cenią szczegółowe (miesięczne, kwartalne) projekcje wyników finansowych, dotyczące co najmniej roku działalności. Z drugiej strony nadmierna koncentracja na liczbach powoduje, że często brakuje istotnych informacji o charakterze jakościowym, które uwiarygodniałyby przyjęte założenia. [b]W jaki sposób LBA kojarzy przedsiębiorcę z aniołem biznesu?[/b] Projekt przechodzi wewnętrzny proces oceny na podstawie biznesplanu. Dlatego bardzo ważne jest prawidłowe opracowanie tego dokumentu. Następnie autorzy wybranych projektów wypełniają szablon streszczenia biznesplanu, który jest wysyłany inwestorom z bazy LBA. Jeśli któryś z aniołów wyrazi zainteresowanie danym przedsięwzięciem, to LBA aranżuje z nim spotkanie.Zasadniczo w tym miejscu rola LBA się kończy. Zdobycie finansowania zależy od skuteczności negocjacji przedsiębiorcy z aniołem. Inwestor, angażując się w projekt, przekazuje nie tylko środki finansowe, ale także swoją wiedzę i doświadczenie. Jest zatem osobiście zainteresowany rozwojem danego przedsięwzięcia. [b]Na jakich zasadach odbywa się finansowanie projektu?[/b] Najczęściej przez objęcie udziałów bądź akcji nowej emisji przez anioła biznesu. Inwestor zazwyczaj obejmuje udział mniejszościowy, choć zależy to od kwoty inwestycji lub etapu rozwoju przedsięwzięcia. Zdarza się, że dodatkowo nowy wspólnik udziela pożyczki, dzięki której poziom finansowania jest wystarczający,a dotychczasowi właściciele utrzymują większościowy pakiet udziałów.Przy inwestycjach na wczesnym etapie rozwoju inwestor prywatny nie skupia się na zysku spółki i jego ewentualnym podziale w formie dywidendy. Znacznie częściej jego celem jest zbudowanie wartości firmy, tak aby po trzech – pięciu latach sprzedać udziały i osiągnąć zysk z tej inwestycji. [b]Jakie koszty wiążą się z pozyskaniem finansowania?[/b] Anioł biznesu zainteresowany transakcją przeprowadza szczegółową analizę przedsięwzięcia (due dilligence). Jej koszty po podjęciu decyzji o inwestycji mogą być przerzucone na nową spółkę. Dodatkowo sieci aniołów biznesu pobierają opłatę w formie success fee od pozyskanego finansowania. [b]Czy nie ma ryzyka, że poufne informacje zawarte w biznesplanie zostaną ujawnione konkurencji?[/b] Lewiatan Business Angels szczegółowo reguluje kwestię poufności danych zawartych w biznesplanie. Zarówno inwestor, jak i zespół LBA są zobligowani do niewykorzystywania w sposób konkurencyjny informacji z biznesplanu oraz nieprzekazywania ich osobom trzecim, niezwiązanym z procesem kojarzenia. Możliwe jest opatrzenie nadesłanego biznesplanu dodatkową klauzulą poufności. [i] —rozmawiała Kinga Żelazek[/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL