fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Są składki od wynagrodzenia wyegzekwowanego przez komornika

Nasz były pracownik wystąpił do sądu o wypłacenie zaległej pensji. Sprawa została rozstrzygnięta na jego korzyść, a należne wynagrodzenie zostało wyegzekwowane przez komornika i przekazane zainteresowanemu. Czy od należności tych mamy obowiązek opłacić składki?
[b]Tak.[/b] Składki na ubezpieczenia społeczne za ubezpieczonych będących pracownikami oblicza, rozlicza i przekazuje co miesiąc do ZUS pracodawca.Należności wynikające ze stosunku pracy stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym, których wypłata na rzecz pracowników realizowana jest przez komorników sądowych, są przychodami ze stosunku pracy. Nie są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i tym samym składki są należne. Kwota zasądzonych odsetek za zwłokę nie stanowi przychodu ze stosunku pracy i w związku z tym nie powinna być uwzględniana w podstawie wymiaru składek. Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne przez komornika, gdy przychód ten jest wypłacany pracownikowi za jego pośrednictwem.Również pracownik, który otrzymuje wyegzekwowane przez komornika należności, nie może samodzielnie rozliczyć i opłacić należnych składek na ubezpieczenia społeczne. Brak możliwości b...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA