fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Będzie pomoc dla gmin na infrastrukturę

Wiejskie i miejsko-wiejskie gminy mogą liczyć na łączną pomoc w wysokości 129 mln zł. Tyle pieniędzy zostanie rozdysponowanych na działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Zarząd województwa śląskiego ogłosił kolejny nabór wniosków w ramach PROW, czyli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tym razem na unijne dotacje mogą liczyć projekty dotyczące:- gospodarki wodno-ściekowej (m.in. zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, w tym tworzenie systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej),- tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych,- wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych (wykorzystać można m.in. siłę wiatru, poprzez montaż turbin wiatrowych, wodę, poprzez budowę hydroelektrowni, energię geotermalną, słoneczną, poprzez instalację np. baterii i kolektorów słonecznych oraz biogaz lub biomasę).Warto zaznaczyć, że gminy nie są ograniczone w wyborze inwestycji. To znaczy, że każda z nich może złożyć po jednym (ale tylko jednym) wniosku na każdy z wymienionych wyżej zakresów. Barierą mogą być tylko finanse, ponieważ [b]całą inwestycję trzeba sfinans...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA