fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sąd nie uwzględni zarzutów, które nie są uzasadnione

Poprzestanie na wskazaniu dość ogólnych zarzutów nie spełnia rygorów stawianych skardze kasacyjnej jako środkowi kontroli instancyjnej w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Zarzuty trzeba uzasadnić
[b]Tak wynika z wyroku NSA z 22 kwietnia 2009 r., II FSK 50/08[/b][srodtytul] Jaki był problem[/srodtytul]Dyrektor urzędu kontroli skarbowej stwierdził, że podatniczka w złożonym zeznaniu z tytułu prowadzonej działalności w spółce zaniżyła wysokość przychodów z tytułu odsetek uzyskanych od środków pieniężnych Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON), oraz nie zaliczyła do przychodów z działalności gospodarczej wpływów z najmu lokalu mieszkalnego. Urząd dopatrzył się także zawyżenia kosztów uzyskania przychodów o odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych.Podatniczka odwołała się do dyrektora izby skarbowej. Ten w części decyzję uchylił, niektóre zarzuty podatniczki uznał jednak za bezpodstawne, przyznając tym samym rację organowi I instancji. Dotyczyło to zwłaszcza zaliczenia do przychodów podlegających opodatkowaniu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku ZFRON oraz wyeliminowanie z kosz...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA