fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jakie składki powinien zapłacić menedżer

Jeśli pracuje na kontrakcie może dowodzić, że zarządza danym podmiotem na zasadzie prowadzenia działalności gospodarczej, tak więc pod względem ubezpieczeń społecznych powinien być traktowany jak przedsiębiorca
[link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=184677]Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych[/link] nie wymienia kontraktu menedżerskiego jako odrębnej podstawy ubezpieczenia. ZUS stoi na stanowisku, że w zależności od okoliczności należy od niego opłacać składki jak od zlecenia lub jak od umowy o pracę (patrz ramka).A czy można odprowadzać je tylko z prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli przedsiębiorca prowadzący działalność taką umowę podpisuje?[srodtytul]Szef zleceniobiorca...[/srodtytul]ZUS uznaje kontrakty menedżerskie za umowy cywilnoprawne podobne do zlecenia, wykonywane przez osoby fizyczne poza działalnością gospodarczą, nawet jeśli kontrakt realizowany był na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.Zakład uzasadnia to tym, że od 1 stycznia 2004 r. wykonywanie pracy na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze nie jest traktowane jako umowa wykonywana na zasadzie pozarolnicze...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA