fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Ostrzejsze kryteria później

Zarząd Rezerwy Federalnej USA odroczył o dwa lata, do 31 marca 2011 r., wejście w życie nowych przepisów, które zaostrzają jego wymagania odnośnie zasadniczego kapitału własnego dużych banków komercyjnych
Nowe przepisy zmierzają do zmniejszenia udziału obligacji o stałym oprocentowaniu i akcji uprzywilejowanych, wchodzących w skład kapitałów własnych (Tier 1) holdingów bankowych. Nowe normy przewidują jeszcze większe zmniejszenie tych proporcji dla dużych banków działających w skali międzynarodowej.
Bank centralny USA wyjaśnił, ze postanowił odroczyć wdrożenie nowych przepisów w związku z utrzymującym się napięciem na rynkach finansowych i działaniami podjętymi przez banki dla ogólnej poprawy ich sytuacji kapitałowej. Zanim zaczną obowiązywać nowe przepisy, wszystkie holdingi bankowe mogą nadal zaliczać do swych kapitałów własnych wymienione obligacje i akcje do poziomu 25 proc. Według Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylea II) o harmonizacji wskaźników płynności banków, ich zasadniczy kapitał własny powinien stanowić co najmniej połowę ogółu środków własnych banków międzynarodowych.Federalna agencja gwarantowania depozytów (FDIC) powiadomiła odrębnie, że przedłuża do końca października dyspozycję, umożliwiającą bankom komercyjnym pozyskiwanie kapitałów na rynkach z gwarancją skarbu państwa. Jednak zaczynając od drugiego kwartału 2009 r. agencja zacznie pobierać dodatkowe koszty emisji papierów dłużnych o terminie wykupu dłuższym niż rok, bo chce doprowadzić do stopniowego zlikwidowania tego programu. Dodatkowe koszty wyniosą od 10 do 50 pk bazowych.
Szefowa FDIC, Sheila Bair wyjaśniła, że prolongata pozwoli zmniejszyć możliwość perturbacji na rynkach w chwili wygaśnięcia programu i stworzy etap przejściowy, w którym instytucje finansowe zaczną znów korzystać z prywatnego rynku długu. Rządowe gwarancje dla emisji wygasną 30 czerwca 2012 r. dla emisji sprzed 1 kwietnia i 31 grudnia 2012 r. dla emisji po tej dacie.
Źródło: AFP
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA