fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Gdzie ma siedzibę wspólnota mieszkaniowa

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Adresem wspólnoty mieszkaniowej powinien być adres jej zarządu lub zarządcy
[b]Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. II GSK 583/08).[/b]
Wspólnota Lokali Mieszkalnych i Użytkowych w Białymstoku Nieruchomość Białystok, ul. Włókiennicza 9 wystąpiła do dyrektora urzędu statystycznego w tym mieście o wydanie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.
Obowiązek posiadania takiego zaświadczenia nakłada na właścicieli nieruchomości wspólnej [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=128489]ustawa z 1994 r. o własności lokali[/link]. Załatwienie sprawy powierzono zarządcy nieruchomości ustanowionemu przez wspólnotę – spółce cywilnej Autorskie Studio Projektów w Mrozach Wielkich.
Ale urząd statystyczny zakwestionował złożony formularz RG1. Zamiast swojego adresu w Mrozach spółka podała bowiem adres wspólnoty w Białymstoku, zdaniem urzędu niezgodnie z § 7 ust. 2 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=79166]rozporządzenia Rady Ministrów z 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej (...)[/link].
Przepis ten stwierdza, że [b]za adres siedziby osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej przyjmuje się adres siedziby organu zarządzającego[/b]. Zgodnie z dokumentami dołączonymi do wniosku organem zarządzającym wspólnoty jest Autorskie Studio Projektów s.c. w Mrozach Wielkich. W związku z tym adresem siedziby wspólnoty powinien być adres spółki.
Prezes GUS podzielił tę opinię i nie uwzględnił odwołania wspólnoty.
W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wspólnota wytknęła, że adres jej siedziby utożsamiono z siedzibą jej zarządcy. Tymczasem mamy tu do czynienia z dwoma odrębnymi podmiotami: jednym jest wspólnota i adres jej siedziby, drugim – reprezentujący ją zarządca, który ma własną siedzibę i formalnie nie jest jej organem.
W myśl art. 18 ustawy o własności lokali sposób zarządzania wspólnotą mieszkaniową oparto na zarządcy nieruchomości, wykluczając tym samym powoływanie zarządu jako formalnego organu wspólnoty. Spółka Autorskie Studio jako zarządca nieruchomości może więc wskazać jako adres siedziby wspólnoty ul. Włókienniczą 9 w Białymstoku, figurujący już w samej nazwie wspólnoty.
WSA w Warszawie oddalił jednak skargę wspólnoty, a Naczelny Sąd Administracyjny nie uwzględnił skargi kasacyjnej.
[b]Ustawa o własności lokali przewiduje, że wspólnota mieszkaniowa musi ustanowić zarząd[/b]. Może on być sprawowany bezpośrednio przez jej członków lub pośrednio, jak w opisanej sytuacji, przez licencjonowany podmiot. Spółka Autorskie Studio Projektów została ustanowiona zarządcą w trybie art. 18 ustawy o własności lokali. [b]Ustanowienie zarządcy na podstawie tego przepisu wyklucza możliwość tworzenia zarządu.
Wspólnotę reprezentuje w takim przypadku zarządca[/b]. W takiej sytuacji do REGON ma zastosowanie § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 1999 r. Ponieważ za adres siedziby osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej przyjmuje się adres organu zarządzającego, a dla wspólnoty jest nim Autorskie Studio Projektów s.c., adresem siedziby wspólnoty powinien być adres spółki cywilnej.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA