fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Punktacja ma dotyczyć tego, co się zamawia

Posiadanie certyfikatów ISO nie może być jednym z kryteriów oceny ofert. Odnosi się bowiem do właściwości podmiotowych wykonawcy.
[b]Takie wnioski płyną z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 5 grudnia 2008 r. (KIO/UZP 1362/08)[/b]. Dotyczył on przetargu na wywóz i utylizację odpadów medycznych. Jako jedno z kryteriów oceny ofert ustalono w nim posiadanie certyfikatów ISO 9001 i 14000. Mówiąc wprost – oferty wykonawców, którzy posiadają wymienione certyfikaty, dostałyby dodatkowe punkty.Skład orzekający, który rozstrzygał ten spór, uznał tak sformułowane kryterium za niedopuszczalne.– [b]Zgodnie z art. 91 ust. 3 prawa zamówień publicznych kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej czy finansowej[/b] – zwróciła uwagę przewodnicząca Agnieszka Trojanowska, zaznaczając, że jedyny wyjątek od tej zasady dotyczy usług wymienionych w załączniku II B do dyrektywy 2004/18/WE i załączniku XVII B do dyrektywy 2004/17/WE. – [b]Przyznanie punktacji za posiadanie lub wdrażanie certyfikatów ISO 9001 i 14000...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA