fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 20 grudnia 2008

[srodtytul]FUNDUSZE STRUKTURALNE I FUNDUSZ SPÓJNOŚCI[/srodtytul]
- ustawa z 7 listopada, która w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zmieniła następujące ustawy: o systemie oświaty; o działach administracji rządowej; o samorządzie województwa; o Narodowym Planie Rozwoju; o finansach publicznych; o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=291594]DzU nr 216, poz. 1370[/link]); czytaj artykuł [link=http://www.rp.pl/artykul/236979.html]"Nie trzeba będzie zwracać zaliczki z końcem roku"[/link]
[srodtytul]ELEKTRONICZNE USŁUGI[/srodtytul]
- tę samą datę ma nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=291587]DzU nr 216, poz. 1371[/link])
[srodtytul]ROLNICY: USŁUGI DORADCZE[/srodtytul]
- wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności w ramach kontroli podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; upoważnienie wydaje dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=291577]DzU nr 216, poz. 1375[/link])
[srodtytul]POWIETRZE[/srodtytul]
- rozporządzenie ministra środowiska na temat zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=291608]DzU nr 216, poz. 1377[/link])
[srodtytul]LEKI[/srodtytul]
- minister zdrowia wskazał sposób ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=291600]DzU nr 216, poz. 1378[/link])
[srodtytul]BUDŻET[/srodtytul]
- rozporządzenie Rady Ministrów o wydatkach budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=293023]DzU nr 224, poz. 1478[/link])
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA