fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Niektóre stypendia są obłożone podatkiem

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Uczelnia wypłaca pracownikom z własnego funduszu stypendia naukowe (habilitacyjne). Fundusz powstał na podstawie regulaminu uchwalonego przez senat uniwersytetu, ale nie został zatwierdzony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Czy stypendia te podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu?
[b]Tak.[/b] Należy je opodatkować i oskładkować łącznie z pozostałymi przychodami ze stosunku pracy. Wolne od podatku dochodowego są wyłącznie stypendia:– otrzymywane na podstawie [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=169160]ustawy z 14 czerwca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (DzU nr 65, poz. 595 ze zm.)[/link],– doktoranckie uzyskane według prawa o szkolnictwie wyższym, a konkretnie [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=184555]rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki naukowe (DzU z 2007 r. nr 1, poz. 2)[/link],– inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zatwierdził cytowany minister po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo minister edukacji narodowej.Potwierdza to art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osó t...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA