fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak planować przychody i wydatki

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Budżet zadaniowy jest planem rzeczowo-finansowym. Powinien on stanowić uzupełnienie i rozwinięcie tradycyjnego układu budżetu
Podstawową metodą planowania budżetów gmin jest metoda budżetowania historycznego. Zasadą takiego planowania jest to, że dane na rok przyszły pochodzą z roku bieżącego i są skorygowane o przewidywane zmiany.[srodtytul]Łatwo opracować[/srodtytul]Za korzyściami stosowania tej metody przemawia łatwość sporządzania planów na rok przyszły. Tradycyjne ograniczenia budżetowe wiążą się z zachowaniem określonych w uchwale budżetowej limitów wydatków, dokonywaniem wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli według klasyfikacji budżetowej wydatków, i terminową ich realizacją. Miernikiem wykonania budżetu jest natomiast udział wykonanych wydatków w stosunku do przyjętego planu. W takim układzie trudno ocenić, czy poniesione wydatki rzeczywiście spowodowały realizację postawionych celów. Brakuje bowiem wskaźników, za pomocą których można dokonać oceny realizacji zadania i jego efektywności.Według tej koncepcji budżetu zadanie jest najmniejszym jego elemen...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA