fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nowy pracodawca nie zapłaci wszystkich zaległych składek

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Nabywca przedsiębiorstwa odpowiada za należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej z własnych środków przez zbywcę jako płatnika składek. Nie odpowiada natomiast za należności z tytułu składek w części finansowanej przez pracowników
[b]Tak wynika z uchwały SN z 5 sierpnia 2008 r., I UZP 3/08[/b][srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]Przedsiębiorca kupił zadłużoną spółkę. Otrzymał decyzję ZUS nakazującą mu uregulowanie ponad 618 tys. zł zaległości z tytułu składek ubezpieczeniowych powstałych u poprzedniego właściciela tego przedsiębiorstwa. ZUS stwierdził, że nabywca odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem za te należności. Przedsiębiorca uznał taką decyzję za błędną i odwołał się od niej do sądu okręgowego. Ten nie podzielił jednak jego argumentacji i wydał wyrok potwierdzający jego odpowiedzialność za zobowiązania poprzednika.Nowy nabywca odwołał się do sądu apelacyjnego, który powziął wątpliwość co do prawidłowości interpretacji przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zwrócił się więc do SN o interpretację art. 31 ustawy i ustalenie zakresu odpowiedzialności nabywcy firmy za długi składkowe poprzednika. Odsyła on do odpowiednich przep...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA