fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS ściągnie od bankruta również zaległe składki zdrowotne

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
ZUS ma prawo zgłaszać syndykowi należne od upadłego przedsiębiorcy składki: zdrowotne, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
[b]Wynika tak z uchwały Sądu Najwyższego z 19 listopada 2008 r. (III CZP 114/08)[/b].Orzeczenie rozstrzygnęło wątpliwości, czy zgłoszeniu podlegają inne należności na ZUS poza składkami na ubezpieczenia społeczne. Wątpliwość powstała na tle postępowania upadłościowego Genowefy O. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą MS. ZUS zgłosił w tym postępowaniu zaległe składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP, ale syndyk zgodził się tylko na pierwsze. Odmówił uznania pozostałych składek, argumentując, że ZUS nie ma w stosunku do nich przymiotu wierzyciela. Brak bowiem przepisów, które upoważniałyby go do działania w imieniu podmiotów będących beneficjentami tych funduszy.ZUS wniósł do sądu sprzeciw wobec ustalonej przez syndyka listy wierzytelności, protestując przeciwko pominięciu na niej zgłoszonych składek na FUS, Fundusz Pracy i FGŚP. Argumentował, że – skoro z mocy ustawy jest upoważniony do pobierania, rozliczania, zab...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA