• 18.08.2018

Zmiany na Liście 500. Nowy etap na rynku fuzji i przejęć

ROL
We wszystkich edycjach Listy 500 "Rzeczpospolitej" jedną z głównych przyczyn znaczących przetasowań były i są fuzje oraz przejęcia. Jednak wraz ze zmianami zachodzącymi w gospodarce zmieniał się charakter przeprowadzanych transakcji. Początkowo fuzje i przejęcia były efektem prywatyzacji, później - powstawania państwowych gigantów. Teraz rynek wchodzi w nową fazę - fuzji polskich firm prywatnych.
Na pierwszym etapie przekształceń własnościowych - głównie w latach 90. ubiegłego stulecia - większość przeprowadzanych transakcji stanowiły operacje prywatyzacyjne. Dla kupujących, zwłaszcza dla zagranicznych inwestorów branżowych, celem większości przeprowadzanych wówczas akwizycji było zajęcie "pozycji startowych" na rynku. Drugi etap przekształceń to faza konsolidacji, w której inwestorzy wykorzystywali możliwość przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji. To rozwiązanie pozwoliło uporządkować strukturę grup kapitałowych, a w konsekwencji doprowadzić do połączenia kilku podmiotów w jedną dużą firmę.W tym samym czasie istotnie zmniejszyło się tempo prywatyzacji, a jednocześnie rozpoczęła się konsolidacja państwowych przedsiębiorstw. Łączono głównie firmy z branży paliwowo-energetycznej. Powstały wówczas takie podmioty, jak: Kompania Węglowa, BOT Górnictwo i Energetyka, Południowy Koncern Energetyczny oraz dystrybutorzy energii elekt...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL