Fiskusowi nie wystarcza faktura i umowa

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Firma nie może odliczyć VAT z pustych faktur, czyli dokumentujących pozorne czynności. Nawet jeśli obie strony umowy potwierdzają, że zostały one wykonane
Tak orzekł WSA w Gdańsku w wyroku z 26 sierpnia 2008 r. (I SA/Gd 445-46/08).Wystawcą faktur była firma prowadzona przez osobę, która w trakcie przesłuchania w postępowaniu karnym przyznała, że faktury są „puste”. Zeznała ponadto, że klienci wskazywali cenę oraz zakres umowy, a ona podpisywała się tylko pod fakturą. W swoich zeznaniach wystawca nie wymienił skarżącej spółki. Nie dysponował jednak dokumentacją usług, które widniały na fakturach wystawionych na jej rzecz, gdyż – jak tłumaczył – sprzedał swoje przedsiębiorstwo.Natomiast odbiorca faktur – skarżąca spółka – również nie mogła przedłożyć dowodów potwierdzających, że wykazane czynności zostały wykonane. Tłumaczyła się tym, że przechowywała je na CD, które były archiwizowane tylko przez rok.Zdaniem spółki faktury i umowy, które posiada, są wystarczającym dowodem dokonania czynności. W skardze do WSA zarzucała, że organy przeprowadziły postępowanie dowodowe z naruszen...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL