Tłumaczenia może poświadczyć firma

ROL
Obcojęzyczne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków przetargu nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego
Do kontrowersji związanych z tłumaczeniami doszło w przetargu na przebudowę jednej z ulic Wrocławia. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez konsorcjum w skład, którego weszła niemiecka firma.W specyfikacji znalazł się wymóg iż oferta powinna być złożona w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem przysięgłym. Tymczasem konsorcjum niektóre z dokumentów złożyło wraz z tłumaczeniami, ale poświadczonymi nie przez tłumacza przysięgłego tylko przez samego wykonawcę. Chodziło o: referencje, gwarancję przetargową, ubezpieczenie OC, odpis z rejestru handlowego, wyciąg z rejestru działalności gospodarczej, sprawozdanie finansowe, potwierdzenie wypłacalności, ubezpieczenie przemysłowe oraz zaświadczenia o: braku postępowań upadłościowych, niezaleganiu ze składkami i niekaralności. Zdaniem konkurencyjnych firm zwycięska oferta powinna zostać odrzucona, gdyż nie spełnia wymagań postawionych w specyfikacj...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL