Historia

Żydowskie święta

Obchodzony 13. dnia miesiąca adar, w przeddzień święta Purim, na pamiątkę postu Żydów perskich, który miał dopomóc Esterze w spotkaniu z królem Ahaswerusem i uratowaniu Żydów przed zagładą (Księga Estery 4,16). Post Estery przestrzegany jest od wschodu do zachodu słońca. Jeśli przypada w szabat, wówczas zostaje przesunięty na poprzedzający go czwartek, gdyż zgodnie z tradycją piątek jest dniem świątecznych przygotowań do szabatu i nie powinien być czasem umartwiania się.
Według tradycji rabinicznej Estera (hebr. Ester, ukryta, od akad. Isztar) jest potomkinią króla Saula i bohaterką opowieści zawartej w biblijnej Księdze [Zwoju] Estery (hebr. Megilat Ester). Zawiera opis wydarzeń, które być może miały miejsce w połowie V wieku p.n.e. Estera i jej opiekun Mordechaj, zwany Sprawiedliwym, żyli w Suzie. Byli uprowadzonymi do niewoli Judejczykami. Nieświadom pochodzenia Estery monarcha perski Ahaswerus (identyfikowany z Artakserksesem I) wybrał ją sobie na żonę, odtrącając poprzednią królową Waszti. Estera wraz z Mordechajem, który już raz ocalił życie władcy, doprowadziła do pokrzyżowania planów Hamana, królewskiego pierwszego ministra, zamierzającego wygubić wszystkich Żydów w państwie perskim. Księga kończy się ukaraniem Hamana przez powieszenie i objęciem jego stanowiska przez Mordechaja. (na podst. „Polskiego słownika judaistycznego”, Warszawa 2003)
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL