fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Opiekunowie niepełnosprawnych nie mogą pozostawać bez pomocy państwa

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Świadczenie pielęgnacyjne należy się nie tylko rodzicom chorego dziecka, ale każdemu niepracującemu opiekunowi osoby niepełnosprawnej, który jest objęty obowiązkiem alimentacyjnym
[b]To wniosek z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2008 r. (sygn.P 27/07).[/b]
Trybunał orzekł w piątek, że narusza konstytucyjną zasadę równości[b] pozbawienie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osoby obciążonej obowiązkiem alimentacyjnym, która nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, żeby sprawować opiekę nad innym niż jej dziecko pełnoletnim lecz niepełnosprawnym członkiem rodziny.[/b]
Wyrok zapadł po rozpatrzeniu przez TK dwu połączonych pytań prawnych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Oba dotyczyły prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki sprawowanej nad innym niż dziecko, pełnoletnim, niepełnosprawnym członkiem rodziny.
W jednym przypadku chodziło o żonę, która bezskutecznie ubiega się o świadczenie z tytułu opieki nad niepełnosprawnym mężem, w drugim — o siostrę osoby głęboko upośledzonej. Niepełnosprawna jest osobą dorosłą i ma nawet oboje rodziców, jednak nie interesują się oni losem chorej i nie łożą na jej utrzymanie, przerzucając ten ciężar na drugą z córek. Oba wojewódzkie sądy administracyjne uważały, że zarówno osoby sprawujące opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem, jak i nad innym wymagającym stałej opieki członkiem rodziny, wobec którego obciążone są obowiązkiem alimentacyjnym, powinny być przez prawo potraktowane w jednakowy sposób. Wypełniają bowiem wobec niepełnosprawnego te same obowiązki wynikając z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
— Dlaczego więc uchwalając w 2005 r. zaskarżony art. 17 ust. 1 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=182545]ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych[/mail] Sejm wyłączył z grona uprawnionych do świadczenia opiekunów prawnych osoby niepełnosprawnej? — pytał sędzia sprawozdawca Adam Jamróz — I dlaczego nie uwzględniono wówczas wyroku Trybunału stwierdzającego nieprawidłowość takiego samego przepisu w ustawach o pomocy społecznej i o dłużnikach alimentacyjnych?
Trybunał stwierdził, że było to naruszenie zasady równego traktowania.
Pewien kłopot sprawił Trybunałowi fakt, że sąd opierający swoje pytanie prawne na rozpatrywanej przez siebie sprawie żony pozbawionej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego pominął w zaskarżeniu przepis, mówiący, iż nie przysługuje ono, jeśli osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim (art. 17 ust. 5 pkt 2a). Choć więc więc zgodnie z filozofią wyroku również małżonkowie powinni mieć prawo do tego świadczenia, to TK nie może rozszerzać wniosku z własnej inicjatywy i ocenia wyłącznie przepisy zaskarżone. Pozostało mu więc jedynie zaapelować do Sejmu, by uwzględnił jego linię orzeczniczą TK i usunął również i tę nieprawidłowość z ustawy.
W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, a więc jest możliwe stosunkowo szybkie poprawienie niekonstytucyjnego przepisu.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA