fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W jakiej spółce?

Działać można w spółce osobowej, kapitałowej lub cywilnej - najprostszej formie uregulowanej nie w k.s.h., tylko w kodeksie cywilnym.
Przepisów dotyczących tworzenia, organizacji, funkcjonowania, rozwiązywania, łączenia, podziału i przekształcania spółek należy szukać w kodeksie spółek handlowych.Spółki osobowe to spółki: jawna, partnerska, komandytowa oraz komandytowo-akcyjna.Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej (zdolności do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz wykonywania we własnym imieniu czynności prawnych) i są tak zwanymi ułomnymi osobami prawnymi (posiadają zdolność prawną, tak więc mogą nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać do sądu oraz być pozywane), a między wspólnikami, którzy wspólnie reprezentują spółkę, istnieje stała więź.Spółki osobowe są dobrym rozwiązaniem dla małych i średnich przedsiębiorców, a także firm rodzinnych. Procedura zakładania jest znacznie prostsza niż dla spółek kapitałowych, nie ma również wymogów kapitałowych. Trzeba tylko pamiętać, że w razie niewywiązania się przez wspólników z zaciągniętych zobow...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA