fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Co z wyrokami sądu, gdy TK stwierdzi niekonstytucyjność

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Czy wydanie przez Trybunał Konstytucyjny wyroku, w którym stwierdzono niezgodność jakiegoś przepisu z konstytucją, uchyla wydane na jego podstawie wyroki sądowe?
Nie. Istnieje jednak możliwość wykorzystania wyroku Trybunału Konstytucyjnego w walce o takie uchylenie. Orzeczenie TK jest bowiem podstawą do wznowienia postępowania sądowego, które zostało już prawomocnie zakończone.
W procedurze cywilnej można żądać wznowienia postępowania wtedy, gdy TK orzekł o niezgodności z konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą tego aktu normatywnego, na podstawie którego zostało z kolei wydane orzeczenie sądu cywilnego. Podobnie jest w postępowaniu przed sądem administracyjnym. Co prawda przepis wspomina tam o orzeczeniu co do zgodności z umową międzynarodową, a nie ratyfikowaną umową międzynarodową. Mogłoby to sugerować, że zakres przepisu w postępowaniu sądowoadministracyjnym jest szerszy niż w procedurze cywilnej. Obejmowałby bowiem także umowy, które nie zostały ratyfikowane. Nie jest to jednak wniosek zasadny. Art. 188 konstytucji nie pozwala bowiem badać zgodności przepisów z umowami międzynarodowymi innymi niż ratyfikowane.
Również postępowanie karne należy wznowić na korzyść oskarżonego, jeżeli w wyniku orzeczenia TK stracił moc lub został zmieniony przepis prawny będący podstawą skazania lub warunkowego umorzenia.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA