fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie wolno wskazywać nazwy produktu

Tylko w wyjątkowych sytuacjach zamawiający może wpisać w specyfikacji nazwy konkretnych artykułów. Musi wówczas jednak dopuścić możliwość stosowania rozwiązań równoważnych – przypomniała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 16 czerwca 2008 r. (KIO/UZP 533/08).
Przepisy prawa zamówień publicznych są jednoznaczne. Zgodnie z art. 29 ust. 1 tej ustawy przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W praktyce oznacza to, że poza szczególnymi sytuacjami zamawiający nie można podawać w specyfikacji konkretnej nazwy towaru czy jego producenta. Okazuje się jednak, że wciąż nie dla wszystkich jest to oczywiste.Szpital z woj. podkarpackiego zorganizował przetarg na sprzątanie. Odrzucił jedną z ofert, uznając, że zaproponowany w niej preparat dezynfekujący działa zbyt wolno. Firma odwołała się do KIO, twierdząc, że nigdzie w specyfikacji nie znalazł się wymóg, aby czas dezynfekcji wynosił do 5 minut.Skład orzekający, rozstrzygając ten spór, z...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA