fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak rozliczać podatki w konsorcjum

Firmy działające w konsorcjum zazwyczaj wybierają lidera, który prowadzi rozliczenia i podpisuje umowy. Pozostałe wystawiają mu faktury. W ten sposób uczestniczą w zyskach ze wspólnego przedsięwzięcia
Umowy konsorcjum nie znajdziemy ani w prawie cywilnym, ani podatkowym. Wyjątkiem jest prawo bankowe, które wymienia konsorcjum bankowe. Zawieranie takich porozumień jest jednak dopuszczalne (w ramach swobody umów). Jak mówi bowiem art. 3531 kodeksu cywilnego, strony stosunku prawnego mogą ułożyć go według własnego uznania, o ile treść lub cel zawieranej umowy nie sprzeciwiają się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.Ustawa o VAT w art. 15 ust. 1 mówi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.Konsorcjum, jeśli wolą jego uczestników nie jest powołanie np. spółki osobowej, nie jest żadnym z podmiotów wskazanych w ustawie. Oznacza to, że z punktu widzenia VAT każdy z członków konsorcjum jest odrębnym podatnikiem. Podatnikiem nie jest i nie może być natomiast ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA