fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Karta pobytu zamiast umowy najmu

Rzeczpospolita
Wynajmując mieszkanie na krótko, warto spisać przedmioty i urządzenia, które są w lokalu
[b]Rz: Czy właściciele mieszkań wynajmując je na krótko, sporządzają umowy najmu?[/b]
[b]Michał Winiarz:[/b] Kodeks cywilny nie określa maksymalnego ani minimalnego okresu trwania najmu, a co za tym idzie, może to być rok, miesiąc, a nawet jeden tydzień.
Bez względu na czas trwania wynajmu, między właścicielem mieszkania a najemcą powinna zostać zawarta umowa najmu mieszkania na piśmie, która precyzując warunki, zwłaszcza prawa i obowiązki stron, daje gwarancję pewności obrotu oraz zabezpiecza strony na wypadek zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości powstałych w trakcie obowiązywania umowy.
Ponadto, posiadanie pisemnej umowy jest szczególnie ważne w sytuacji, gdy z różnych przyczyn wynajmujący lub najemca będzie chciał dochodzić swoich praw przed sądem. Warto również wspomnieć, że w praktyce wynajmowaniem mieszkań na krótkie okresy zajmują się specjalne agencje. W przypadku najmu np. na kilka dni nie podpisują one umowy z najemcą, a jedynie przedstawiają mu do podpisu regulamin pobytu lub tzw. kartę pobytu, która jest jednostronicowym dokumentem zawierającym dane wynajmującego oraz najemcy.
[b]Jeśli jednak dojdzie do podpisania umowy najmu na krótki czas – co powinno się w niej znaleźć?[/b]
Dokładne dane personalne wynajmującego i najemcy, określenie przedmiotu najmu, czyli mieszkania, wysokość i sposób płacenia czynszu, okres oraz przyczyny wypowiedzenia stosunku najmu przez każdą ze stron. Jeśli w mieszkaniu znajdują się meble i inne sprzęty (AGD, RTV), co często zdarza się w przypadku najmu krótkoterminowego, warto do umowy dodać załącznik zawierający listę takich przedmiotów. Załącznik ten, po sprawdzeniu stanu wymienionych przedmiotów, powinny podpisać obie strony umowy.
[b]Na co warto zwrócić szczególną uwagę?[/b]
Najemca powinien przede wszystkim uważnie zapoznać się z postanowieniami dotyczącymi okresu wypowiedzenia najmu, sposobu rozliczenia kosztów korzystania z mediów oraz innych ewentualnych opłat dodatkowych, którymi mógłby zostać obciążony. Należy na tę ostatnią kwestię zwrócić szczególną uwagę z tego względu, że często opłaty za media są rozliczane za dłuższy okres np. trzy miesiące, a okres najmu może przecież trwać tylko miesiąc.
[b]Czy umowy okazjonalnego najmu mieszkania i długoterminowego różnią się znacznie?[/b]
Nie. Na pewno w przypadku umowy najmu na krótki okres z oczywistych względów nie będą miały zastosowania zapisy dotyczące możliwości dokonywania przez najemcę adaptacji, przebudowy pomieszczeń lub dokonywania ulepszeń czy remontów, które to zapisy są normą w przypadku umów zawieranych na rok lub dłużej. Zdarza się też, że w umowach krótkoterminowych strony nie wskażą okresu wypowiedzenia stosunku najmu. Wówczas stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód, a w przypadku gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA