fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Praca w szczególnych warunkach lub charakterze: rekompensata za brak emerytury tylko na wniosek

www.sxc.hu
Osoba, która mimo udowodnienia 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub charakterze przed 2009 r., nie ma prawa ani do wcześniejszej emerytury ani do emerytury pomostowej, po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego może się ubiegać o jej pieniężną rekompensatę. ZUS nie przyzna jej z urzędu.

W myśl art. 2 pkt 5 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 965 ze zm.; dalej: ustawa pomostowa) rekompensata jest formą odszkodowania za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze dla osób, które nie nabędą prawa do emerytury pomostowej. Można się o nią ubiegać po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego.

Rekompensata przysługuje osobie ubezpieczonej, urodzonej po 31 grudnia 1948 r., która do 31 grudnia 2008 r. przepracowała w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze co najmniej 15 lat. Na to odszkodowanie nie mogą jednak liczyć osoby, którym już ustalono prawo do emerytury wcześniejszej w wieku niższym niż 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny z tytułu wykonywania pracy „szczególnej" lub prawo do emerytury pomostowej (art. 21 ust. 2 ustawy pomostowej).

Rekompensata stanowi dodatek do kapitału początkowego i łącznie z nim podlega waloryzacjom. W efekcie powiększa ona podstawę emerytury i widnieje w decyzji ustalającej wysokość tego świadczenia.

ZUS ustala rekompensatę na wniosek ubezpieczonego. W tym celu do wniosku o emeryturę i o rekompensatę należy dołączyć:

1) świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (wystawione przez pracodawcę lub jego następcę prawnego),

2) decyzję Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, potwierdzającą okres i rodzaj tej działalności – dotyczy osób, które wykonywały własną działalność twórczą lub artystyczną.

Wniosek o rekompensatę może złożyć także członek rodziny, który ubiega się o rentę rodzinną po zmarłym.

Przy ustalaniu 15-letniego okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze można uwzględnić tylko te okresy, w których praca była wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku. Nie można więc zaliczyć okresu wykonywania takiej pracy np. na 1/2 czy 3/4 etatu. Ponadto praca musi być wykonywana stale, czyli codziennie.

Przykład

Pracownica urodzona 15 listopada 1955 r., która utraciła prawo do wcześniejszej emerytury oraz emerytury pomostowej, ukończyła podwyższony wiek emerytalny (61 lat) i złożyła do ZUS wniosek o emeryturę oraz o rekompensatę. Wraz z nim złożyła świadectwa potwierdzające wykonywanie pracy w szczególnych warunkach przez 16 lat, z czego przez 12 lat pracowała w pełnym wymiarze czasu pracy, a przez 5 lat na 1/2 etatu. ZUS przyznał jej prawo do emerytury, ale odmówił rekompensaty z uwagi na brak 15 lat pracy w szczególnych warunkach wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wraz z podaniem o emeryturę

Składając wniosek o emeryturę ustalaną według nowych zasad i o rekompensatę, w pierwszym punkcie części II formularza ZUS Rp-1E wnioskodawca wskazuje, czy ubiega się o emeryturę, czy o emeryturę z rekompensatą. Gdy chce też rekompensaty, powinien dołączyć dokumenty potwierdzające wykonywanie do 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Jeżeli już znajdują się one w ZUS, ponieważ złożono je np. w celu ustalenia kapitału początkowego czy prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, nie ma potrzeby ponownego ich składania.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA