fbTrack

Nauka

Z Wisły, Bugu i Narwi

Beata Zaleska, główny technolog Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy
Rz: Czy warszawiacy mogą bez obaw pić wodę z kranu?
Beata Zaleska: Obecnie jakość wody wodociągowej odpowiada wszystkim standardom. Pod względem bakteriologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym. Zawartość metali ciężkich utrzymuje się na bardzo niskim poziomie, znacznie poniżej normy. Woda jest stale kontrolowana na różnych etapach produkcji i dystrybucji. Systematycznie monitorujemy jakość wody w sieci, pobierając jej próbki z hydrantów. W zeszłym roku przebadaliśmy 159 hydrantów. Przedsiębiorstwo wodociągowe odpowiada za jakość dostarczanej zimnej wody w sieci ulicznej, osiedlowej do wodomierza głównego, a za stan i prawidłową eksploatację instalacji wewnętrznej odpowiada zarządca lub właściciel budynku. Co miesiąc informujemy o stanie wody. Informacje można znaleźć na stronie internetowej www.mpwik.com.pl. Do kogo się zwrócić, gdy jest podejrzenie, że woda jest zanieczyszczona?
Każda skarga, która do nas dotrze, kończy się pobraniem próbek wody do analiz laboratoryjnych. Wodę do takiego badania pobiera się z hydrantu ulicznego, który stoi najbliżej odbiorcy wody skarżącego się na jej jakość. Na jakość dostarczanej wody duży wpływ ma stan techniczny hydroforni indywidualnych i osiedlowych, instalacji wysokiego ciśnienia, instalacji wewnętrznych w blokach lub budynkach. Jak wygląda proces uzdatniania i dystrybucji wody w stolicy? Miasto stołeczne Warszawa zaopatrywane jest w wodę z Wodociągów Układu Centralnego, czyli z Zakładu Wodociągu Centralnego, Zakładu Wodociągu Praskiego i Zakładu Wodociągu Północnego oraz z sieci wodociągowej magistralnej i rozbiorczej o długości ponad 3 km. Źródłem wody dla dwóch pierwszych zakładów jest Wisła, dla Zakładu Wodociągu Północnego – Zalew Zegrzyński zasilany wodami rzek: Bugu i Narwi. Wodociągi Układu Centralnego zaopatrują w wodę ponad 1,7 miliona mieszkańców Warszawy i ościennych miast: Pruszkowa, Piastowa, Piaseczna oraz gminy: Michałowice, Lesznowola, Stare Babice, Ząbki i Wieliszew. Gmina Warszawa-Wawer jest zaopatrywana w wodę ze stacji lokalnych SUW Radość i SUW Falenica, ujmujących wody głębinowe. Woda po uzdatnieniu za pomocą układów pompowych oraz poprzez sieć dystrybucyjną jest dostarczana do miasta podzielonego na dwie strefy zasilania: górny i dolny taras. Górny taras obejmuje prawie całą lewobrzeżną Warszawę, oprócz terenów podskarpowych, czyli Powiśla, Sadyby i Wilanowa, i zasilany jest w wodę z Zakładu Wodociągu Centralnego i uzupełniany z Zakładu Wodociągu Północnego poprzez pompownię Marymont Skarpa. Dolny taras miasta obejmujący Warszawę prawobrzeżną oraz tereny podskarpowe Warszawy lewobrzeżnej zaopatrywany jest w wodę z Zakładu Wodociągu Praskiego i Zakładu Wodociągu Północnego poprzez stację strefową Białołęka.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL