Odpis aktualizujący wierzytelności także w księdze podatkowej

Czy przedsiębiorca, który prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, może utworzyć odpis aktualizujący i zaliczyć nieściągniętą od kontrahenta wierzytelność do kosztów?
Tak Art. 23 ust. 1 pkt 21 ustawy o PIT mówiący o odpisach aktualizujących odwołuje się wprawdzie do przepisów o rachunkowości, ale dotyczy przecież wszystkich przedsiębiorców, nie tylko prowadzących księgi handlowe. Poprzez odniesienie do ustawy o rachunkowości ustawodawca wskazuje jedynie, o jakie odpisy chodzi. Tak wynika z odpowiedzi Krajowej Informacji Podatkowej zamieszczonej w Biuletynie Skarbowym Ministerstwa Finansów nr 6/2007. Wcześniej potwierdzały to zresztą organy podatkowe, np. Izba Skarbowa w Rzeszowie w interpretacji z 27 stycznia 2005 r. (IS.I/2-4117/163/04) oraz Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu w interpretacji z 28 kwietnia 2005 r. (US.II/415/8/2005).Przypomnijmy, że utworzenie odpisu aktualizującego to jeden ze sposobów na zaliczenie do kosztów niezapłaconej przez kontrahenta wierzytelności, którą wcześniej wykazaliśmy po stronie przychodów. Ustawodawca wymienia przykładowe zdarzenia uzasadniające jej odpisanie, np. wykreślenie dłużnika z ewidencji...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL