fbTrack

Unia Europejska

Infrastrukturalna kroplówka unijna

KFP
Województwo pomorskie, które świetnie poradziło sobie z wykorzystaniem unijnej pomocy w kończącym się właśnie okresie finansowania na lata 2004 – 2006, zaostrza sobie apetyt na unijną pomoc
Wartość przygotowywanych projektów wielokrotnie przekracza kwoty, jakie są możliwe do uzyskania z budżetu unijnego. O ile konkursy na pozyskanie dotacji z regionalnej puli środków dopiero się rozpoczynają, już dzisiaj wiadomo, na co region może liczyć w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”. Prowadzona przez ostatnie miesiące weryfikacja list nie wzbudza entuzjazmu wśród projektodawców. Nie zmienia to jednak faktu, że wiele ważnych nie tylko dla regionu inwestycji ma w końcu szansę na realizację. Wielką szansą dla regionu jest już sama możliwość wpompowania w infrastrukturę dodatkowych kilku miliardów złotych.
Województwo pomorskie jest także jednym z beneficjentów wartego prawie 540 mln zł programu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław. Na pilotowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku projekt modernizacji wałów przeciwpowodziowych, kanałów i jazów oraz wrót sztormowych na terenie obejmującym m.in. Gdańsk i powiat gdański zapewniono dofinansowanie w wysokości prawie 270 mln zł. Znalazły się także pieniądze na realizację projektów z zakresu ochrony środowiska, w tym projekt związany z rozbudową Zakładu Utylizacji Odpadów w Gdańsku-Szadółkach oraz budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las (koszt prawie 77 mln zł, z czego ponad 43 mln zł wydatków pokrytych z unijnych dotacji). Jest także szansa, że dzięki unijnym dotacjom powstanie pierwsza nowoczesna spalarnia odpadów komunalnych, która będzie obsługiwała całą metropolię gdańską. Sporo środków udało się już pozyskać na ważne projekty służące rozwojowi żeglugi i transportu morskiego. Na podstawowej liście projektów, dla których zapewnione jest już finansowanie ze środków unijnych, znalazł się m.in. projekt budowy nowego terminalu promowego wraz z układem drogowo-kolejowym oraz budową i przebudową elementów nabrzeży portowych w porcie gdyńskim. Ważny dla rozwoju bałtyckich połączeń promowych Gdyni projekt pochłonie w latach 2008 – 2011 ponad 314 mln zł, z czego ponad 239 ma pochodzić z dotacji unijnych. Także w porcie w Gdyni dzięki unijnym dotacjom zmodernizowany zostanie kanał portowy. Dzięki tej inwestycji, której wartość oszacowano na prawie 94 mln zł, poprawi się bezpieczeństwo żeglugi oraz wielkość statków, które będą mogły manewrować wewnątrz portu. Port w Gdyni zyska także pieniądze na rozbudowę infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym. Projekt zostanie sfinansowany kosztem ponad 76 mln zł, a unijna dotacja pokryje ponad 53 mln zł wydatków. Z unijnych dotacji skorzysta także port w Gdańsku. Na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania z PO IiŚ znalazły się projekt modernizacji długiego na 15 km odcinka linii kolejowej z Pruszcza Gdańskiego do Portu Północnego połączonego z budową nowego mostu nad Martwą Wisłą. Zmodernizowana linia kolejowa ułatwić ma m.in. transport ładunków z nowo wybudowanego w tym rejonie terminalu kontenerowego. Koszt inwestycji, które pilotują wspólnie zarząd portu i kolejowa spółka PKP PLK, wyniesie ponad 287 mln zł, z czego dotacja unijna pokryje 190,6 mln zł. Unijne dotacje pozwolą także podnieść bezpieczeństwo żeglugi. Na liście projektów priorytetowych jest budowa Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego (planowane nakłady 88,4 mln zł, w tym 75 mln zł dotacji z UE) oraz zakup nowego statku ratowniczego dla służb ratownictwa morskiego SAR (ponad 32 mln zł, a w tym 29 mln zł z UE). Najkosztowniejszym projektem komunikacyjnym na Pomorzu, który uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych, jest budowa Trasy Sucharskiego, której zadaniem jest bezkolizyjne połączenie terminali przeładunkowych Portu Północnego i planowanego w tym miejscu centrum logistycznego z autostradą A1 oraz drogami krajowymi nr 5, 6 i 7. Koszt przedsięwzięcia, które ma być także ważnym elementem infrastruktury komunikacyjnej podczas rozgrywek Euro 2012 szacowany jest na ponad 1,2 mld zł, a wartość unijnej dotacji na 790 mln zł. Ważnym elementem nowej, regionalnej infrastruktury transportowej, z której skorzystają mieszkańcy, turyści i przewoźnicy drogow,i jest także planowana w ramach PO IiŚ budowa ekspresowej drogi S7 z Gdańska do Warszawy, która zastąpić ma dotychczasową drogę krajową nr 7. Koszt budowy odcinka drogi od Gdańska do Elbląga oszacowano na ponad 1,2 mld zł, z czego ponad 866 mln zł stanowić ma dotacja unijna. Z funduszy PO IiŚ zostanie także częściowo sfinansowany program rozbudowy infrastruktury Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Dofinansowanie uzyskał projekt modernizacji infrastruktury lotniskowej wart ponad 116 mln zł (w tym ponad 58 mln zł to środki UE). Dodatkowe pieniądze unijne przeznaczone są na dofinansowanie budowy nowego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, który ma obsługiwać m.in. pasażerów przylatujących na rozgrywki Euro 2012. Łącznie budowa nowego terminalu pochłonie prawie 150 mln zł, z czego połowę wydatków pokryją środki unijne. Kolejne dwa projekty zgłoszone przez spółkę Port Lotniczy Gdańsk o łącznej wartości ponad 87 mln zł znalazły się natomiast na liście rezerwowej. Chociaż to w Świnoujściu ma powstać terminal do przeładunku skroplonego gazu, także województwo pomorskie odgrywać będzie ważną rolę w systemie bezpieczeństwa energetycznego kraju. W górotworze na terenie sąsiadującej z Gdynią gminy Kosakowo powstaną wielkie podziemne kawerny, w których składowane będą ropa naftowa i paliwa płynne. Projekt tej inwestycji finansowany w ramach PO IiŚ pochłonie aż 1,1 mld zł i będzie realizowany w latach 2009 – 2015. Z unijnych dotacji pokryte zostaną wydatki w wysokości 302,5 mln zł. Efektem prac będzie system naturalnych zbiorników, w których magazynować będzie można wymagane przez prawo unijne strategiczne rezerwy ropy i paliw płynnych na potrzeby nie tylko polskiej gospodarki. Dzięki unijnym dotacjom przybliża się także realizacja projektu budowy wielkich podziemnych magazynów gazu ziemnego, które powstać mają również na terenie gminy Kosakowo. Ich budowa ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, a także w zapewnieniu stałych i równomiernych dostaw gazu dla przemysłu i mieszkańców Pomorza bez względu na porę roku i zmieniające się sezonowo zapotrzebowanie. Projekt ma kosztować ponad 335 mln zł, z czego 92 mln zł pochodzić będą ze środków unijnych. To niejedyna inwestycja gazowa finansowana ze środków unijnych. Na liście kluczowych projektów znalazła się także budowa gazociągu łączącego Gdańsk i Szczecin. Inwestycja realizowana przez spółkę Gaz System SA w latach 2009 – 2012 pochłonie aż 825 mln zł, w tym prawie 227 mln zł dotacji unijnych. Wysokie koszty mają swoje uzasadnienie. Dzięki nowemu rurociągowi ułatwiony zostanie transport gazu do odbiorców mających swoje siedziby na terenie obu województw. Szczęśliwie na zweryfikowanej liście priorytetowych inwestycji finansowanych z PO IiŚ utrzymała się budowa Europejskiego Centrum Solidarności, na której realizację w latach 2008 – 2012 potrzeba ponad 215 mln zł, w tym ponad 140 mln zł unijnych dotacji. Dzięki tym środkom tuż obok historycznej bramy nr 2 oraz placu Solidarności powstanie nowoczesny wielofunkcyjny obiekt, w którym mają się znaleźć m.in.: muzeum, biblioteki, sale wykładowe i archiwa. Swoją siedzibę będą tu miały także organizacje pozarządowe, m.in. Fundacja Centrum Solidarności. Na liście podstawowej znalazły się także dwa projekty z zakresu infrastruktury szkolnictwa wyższego. To projekty związane z budową nowych siedzib wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego: Chemii oraz Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka, Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Biologii. Wszystkie projektowane obiekty po oddaniu do użytkowania wyposażone zostaną w nowoczesną aparaturę naukową, informatyczną i multimedialną. W standardzie każdego z nich zaplanowane są audytoria, sale wykładowe, ćwiczeniowe i seminaryjne, pracownie komputerowe oraz pokoje do pracy naukowej i specjalistyczne laboratoria. Projekt oszacowany jest na 236 mln zł, a wartość dotacji na ponad 200 mln zł. Nowe obiekty mają być gotowe w 2013 roku. Także Politechnika Gdańska ma w ramach PO IiŚ zyskać możliwości kształcenia większej liczby studentów dzięki projektowi budowy Centrum Technologicznego, z którego korzystać będą studenci Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, kierunku nanotechnologii, jak również studenci innych wydziałów Politechniki Gdańskiej, w tym Chemicznego, Mechanicznego oraz Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL