Warto opracować zasady transakcji z powiązanymi firmami

Przepisy nie określają wzoru dokumentacji podatkowej. Trzeba ją dopasować do potrzeb firmy. W czasie kontroli przyda się też dodatkowe opracowanie – polityka cen transferowych
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT), ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy o PIT) oraz przepisy wykonawcze nie określają urzędowego wzoru szczególnej dokumentacji podatkowej, wskazując jedynie jej konieczne elementy. Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o CIT oraz odpowiednio art. 25a ust. 1 ustawy o PIT podatnicy przeprowadzający transakcje z podmiotami powiązanymi są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, która powinna zawierać:- określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko),- określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formy i terminu zapłaty,- metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,- określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot,- wskazanie innych c...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL