fbTrack

Akty prawne

Monitor Polski Nr 25 z 27 marca 2008

Umowa (poz. 245) między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Republiki Albanii o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie 4 czerwca 2007 r.
Oświadczenie rządowe (poz. 246) z 31 stycznia 2008 r., że wskazana umowa weszła w życie 14 listopada 2007 r. Zarządzenia (poz. 247 – 248):
- prezesa Rady Ministrów nr 31 z 25 marca w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji; weszło w życie 31 marca, - prezesa NBP z 17 marca o wejściu do obiegu 21 kwietnia monety nominalnej wartości 2 zł z wizerunkiem ratusza w Bielsku-Białej. Obwieszczenia (poz. 249 – 252): - prezesa Rady Ministrów z 17 marca w sprawie wykazu organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej, - ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 marca w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, - ministra sprawiedliwości z 7 marca o wolnych stanowiskach sędziowskich, - prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 marca o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych. Komunikaty (poz. 253 – 254): - ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 14 marca w sprawie zmiany wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu „Pomoc techniczna” w ramach sektorowego programu operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”, - ministra rozwoju regionalnego z 10 marca w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki”. Zobacz treść M.P. nr 25
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL