Sztuka

Nagroda im. Jerzego Stajudy 2015

Laureatem tegorocznej nagrody Krytyki Artystycznej, przyznawanej przez Zachętę, został Jakub Dąbrowski, autor książki „Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku".

Dwutomowe wydawnictwo, opublikowane przez Fundację Kultury Miejsca, jest pierwszym kompleksowym opracowaniem problematyki ograniczania wolności ekspresji artystycznej w III RP. Tom pierwszy (napisany wspólnie z Anną Demenko) zawiera analizę problemów ograniczeń swobody wypowiedzi artystycznej w kontekście polskiego systemu prawnego. Uwzględnia przy tym szerokie porównawcze tło, tzn. podobne przypadki w innych krajach europejskich. Tom drugi zawiera materiał faktograficzny z lat 1989-2010. Autor analizuje w nim zarówno bardzo głośne wydarzenia, jak zniszczenie pracy Piotra Uklańskiego w Zachęcie przez Daniela Olbrychskiego, czy proces Doroty Nieznalskiej, jak i dokumentuje długi rejestr mniej znanych wydarzeń. Analizę cenzurowania wystąpień artystycznych wzbogaca refleksją nad polskim dyskursem medialnym o sztuce współczesnej.

Jury konkursu pokreśliło w werdykcie, że książka porusza problemy, rozpalające serca i umysły szerokich kręgów odbiorców, które wciąż na nowo musimy uczyć się rozwiązywać w demokratycznych warunkach. A jednocześnie w podejściu do tematu unika zacietrzewienia i łatwej polaryzacji stanowisk.

Jakub Dąbrowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz historii sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego książka opiera się na dysertacji doktorskiej, którą obronił w 2013 roku w Instytucie Historii Sztuki UAM pod kierunkiem prof. Piotra Piotrowskiego. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Historii Sztuki Polskiej Najnowszej na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Nagroda Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy przyznawana jest od 1992 roku. Jej pierwszym laureatem był prof. Piotr Piotrowski wyróżniony za książkę „Dekada". Nagrodą uhonorowano również m.in. Jaromira Jedlińskiego, Marylę Sitkowską, prof. Mieczysława Porębskiego, Anetę Szyłak, Andę Rottenberg, prof. Marię Poprzęcką.

Źródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL