Kadry

Nie trzeba uzasadniać odwołania nauczyciela z urlopu zdrowotnego

[b]Czy odwołując pracownika z urlopu zdrowotnego, dyrektor szkoły musi podać dokładną przyczynę (uzasadnienie)? A może wystarczy, że poda tylko podstawę prawną, czyli art. 73 Karty nauczyciela, i określi termin jego powrotu? [/b]
Odwołanie z urlopu zdrowotnego może ograniczać się do wskazania podstawy prawnej, czyli art. 73 ust. 7 Karty nauczyciela, i terminu powrotu nauczyciela do pracy. Nie musi zawierać powodu odwołania. A to dlatego że przyczyny wymienia ten przepis. I nie ma żadnego innego uzasadnienia, aby odwołać z urlopu dla poratowania zdrowia. Dla celów dowodowych na wypadek ewentualnego sporu sądowego lepiej jednak wpisać w odwołaniu, która z nich wystąpiła w konkretnym wypadku. Dyrektor szkoły może odwołać z urlopu zdrowotnego, gdy stwierdzi, że w czasie korzystania z niego nauczyciel nawiązał stosunek pracy lub podjął inną działalność zarobkową. Podstawą odwołania może być również kontynuowanie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy lub wykonywanie innej działalności zarobkowej rozpoczętej przed udzieleniem tego urlopu (por. [b]uchwała Sądu Najwyższego z 7 lipca 2005 r., II PZP 5/05[/b]). Tylko te dwie sytuacje uzasadniają odwołanie. Dlatego jedna z nich może być wskazana w piśmie odwołującym z urlopu, ale nie musi. W ewentualnym sporze sądowym szkoła i tak będzie udowodniała, że właściwie zastosowała art. 73 ust. 7 Karty nauczyciela.
[i]Czytelników zachęcamy do zadawania pytań: [mail=dobrafirma@rp.pl]dobrafirma@rp.pl[/mail] [/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL