fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

PKO BP chce zwiększać akcję kredytową

Bloomberg
Największy bank w sektorze podał wyniki. W całym 2014 roku zysk był nieznacznie wyższy niż rok wcześniej

Zysk netto grupy PKO BP w czwartym kwartale 2014 roku spadł do 722,6 mln zł z 938 mln zł rok wcześnie. Jednocześnie okazał się nieznacznie wyższy od oczekiwań rynku.

W całym 2014 roku Grupa PKO BP zarobiła na czysto 3,25 mld zł wobec 3,23 mld zł rok wcześniej. Wynik odsetkowy w całym roku wzrósł o 11,9 proc.

- Uzyskany w 2014 roku wynik odsetkowy był o 801 mln zł wyższy niż w 2013 roku, przede wszystkim na skutek spadku kosztów odsetkowych, przy stabilnym poziomie przychodów odsetkowych na poziomie. Był determinowany m.in. dalszym spadkiem poziomu stóp rynkowych, który został skompensowany wzrostem przychodów związanym z przyrostem portfela kredytowego – podał bank w sprawozdaniu zarządu do wyników.

Wynik z opłat i prowizji spadł o 2,4 proc. Bank tłumaczy, że wpływ na to miały przede wszystkim spadek dochodów z kart płatniczych w efekcie spadku opłaty interchange, choć jak zaznacza zarząd niższym prowizjom towarzyszył wzrost transakcyjności kart. Inne przyczyny to spadek wyniku z tytułu sprzedaży ubezpieczeń kredytów.

Koszty administracyjne wyniosły 5 245,1 mln zł i wzrosły o 13,5 proc., głownie w związku z przejęciem spółek Nordea. Odpisy na kredyty spadły w skali całego roku o 6,8 proc.

- Poprawa wyniku nastąpiła głównie w efekcie zmniejszenia odpisów na portfelach kredytów konsumpcyjnych i gospodarczych w związku z poprawą jakości nowo udzielanych kredytów w stosunku do starszych generacji. Koszt ryzyka na koniec 2014 roku ukształtował się

Poziomie 1,0 proc. w stosunku do 1,3 proc. na koniec 2013 roku, w efekcie poprawy wyniku z tytułu odpisów na kredytach konsumpcyjnych i gospodarczych- podał bank. Aktywa PKO BP sięgnęły 247,7 mld zł.

PKO BP planuje, że w 2015 roku sprzedaż kredytów dla ludności wzrośnie do 23,5 mld zł z prawie 21 mld zł w 2014 roku. Bank zakłada, że sprzedaż kredytów dla segmentu MŚP wyniesie 10 mld zł, podczas gdy w 2014 roku wyniosła blisko 9 mld zł. W obszarze bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej bank zakłada zwiększenie sprzedaży kredytów z 17 mld zł w 2014 roku do 21 mld zł w 2015 roku.

Bank, który w 2015 roku ma zakończyć fuzję operacyjną z Nordea bankiem oczekuje w tym roku realizacji 139 mln zł synergii, z czego 105 mln zł stanowić będą synergie kosztowe, a 34 mln zł synergie przychodowe.

Należący do grupy PKO BP, a działający na Ukrainie Kredobank na koniec grudnia grudnia 2014 roku wykazał stratę netto w wysokości 321 84,7 mln zł ( rok wcześniej strata wyniosła 125 mln zł.

Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA