fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Właściwość urzędu skarbowego po zmianie siedziby spółki

Ani moment podjęcia uchwały o przeniesieniu siedziby spółki, ani dzień zgłoszenia tego do KRS nie powodują zmiany właściwości urzędu skarbowego. Decyduje dopiero data ujawnienia nowego adresu w rejestrze.

Zarząd spółki z o.o. z siedzibą w Kutnie podjął decyzję o zmianie siedziby. W lutym firma przeprowadziła się do Łodzi. 26 lutego 2015 r. sąd rejonowy wydał postanowienie w sprawie rejestracji zmiany siedziby przedsiębiorcy w KRS. Zmiana siedziby spowodowała, że zmienił się również urząd skarbowy właściwy dla rozliczeń VAT. W którym urzędzie skarbowym należy złożyć deklarację VAT-7 za luty 2015 r.? – pyta czytelnik.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego lub określonego w odrębnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, to organem właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego. Taka zasada wynika z art. 18 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2012 r. poz. 749 ze zm.; dalej: o.p.). Zastosowanie się do tego przepisu miałoby taki skutek...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA