Wydatki na tablice reklamowe pomniejszą CIT

www.sxc.hu
Koszt nośników informacji promujących firmę może być ujęty w rachunku podatkowym bezpośrednio w momencie poniesienia lub poprzez odpisy amortyzacyjne.
- Spółka z o.o. kupiła tablice i banery reklamowe. Spółka zamierza ich używać w celach reklamowych przez kilka lat. Czy poniesione wydatki może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów? – pyta czytelnik.Wydatki poniesione przez podatnika na reklamę, w tym zakup tablic i banerów reklamowych, mają (pośredni) związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i uzyskiwanymi przychodami. Jeżeli są właściwie udokumentowane (np. fakturą), mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. Wydatki tego rodzaju nie są wprost wymienione w katalogu kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 ustawy o CIT).Jako środek trwały Tablice i banery reklamowe mogą być traktowane jako środki trwałe. Firma zaliczy te nośniki reklamowe do środków trwałych podlegających amortyzacji, jeżeli łącznie spełnią one następujące warunki:- są własnością lub współwłasnością podatnika,- zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,- są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL