Gmina bez opóźnień przyzna pomoc na opiekę nad niepełnosprawnym

Oczekiwanie na orzeczenie o niepełnosprawności nie może powodować utraty prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
Dziś rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.Najważniejsza zmiana dotyczy momentu, od którego będzie przyznawany zasiłek pielęgnacyjny (w związku z [b]wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 23 października 2007 r., P 28/07[/b]). Obecnie osoba, która pierwszy raz ubiega się o orzeczenie o niepełnosprawności lub o jej stopniu, a następnie o ten zasiłek, dostaje pomoc dopiero po uzyskaniu tego orzeczenia. Jeśli musi na nie poczekać (gdy się odwołuje, to może to być kilka, a nawet kilkanaście miesięcy), to za ten czas nie otrzyma zasiłku.– Zgodnie z dziś obowiązującymi przepisami, gdy osoba stara się o zasiłek pielęgnacyjny pierwszy raz, to zawsze oczekiwanie na orzeczenie o niepełnosprawności opóźnia jego przyznanie. Może tak być również wówczas, gdy stara się o zasiłek kolejny raz. Jeśli nie złoży wniosku zaraz po utracie prawa do niego, a będzie czekać do otrzymania orzeczenia, to za ten czas również nie dostanie...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL