fbTrack

Za co odpowiada biegły rewident

Rzeczpospolita
Wyrok Sądu Najwyższego o odpowiedzialności biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego jest wielce kontrowersyjny – uważa Wojciech Jaworski, adwokat współpracujący z Allen & Overy, A. Pędzich sp.k.
Wydanie wadliwej opinii przez biegłego rewidenta może stanowić czyn niedozwolony – tak rozstrzygnął Sąd Najwyższy w wyrokach: z 1 grudnia 2006 r. (I CSK 315/06) oraz z 5 grudnia 2007 r. (II CSK 304/07) wydanych w tej samej sprawie.„Rz” informowała o tym w artykule "Firma audytorska odpowiada za błędną opinię".Zdaniem SN do powstania odpowiedzialności deliktowej nie wystarcza fakt, że wadliwa usługa, np. raport biegłego rewidenta, został podpisany przez członka zarządu umocowanego do samodzielnej reprezentacji spółki. SN uznał, że konieczne jest wykazanie, kto rzeczywiście wykonał usługę, aby danej osobie prawnej można było przypisać odpowiedzialność deliktową. W mojej ocenie oznacza to odstąpienie od stosowania w takich sytuacjach art. 416 k. c., według którego „osoba prawna jest obowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej organu”.W grudniu 1999 r. spółka AS 24 Polska sp. z o.o. (dalej: Spółka) zawarła umowę z KPMG Audyt sp....
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL