fbTrack

Społeczeństwo

Czechy i Słowacja wliczają w cenę energii elektrycznej

Taki sposób pobierania opłat poprawił niską ściągalność abonamentu u naszych sąsiadów
Na Słowacji, gdzie wysokość abonamentu określa parlament w postaci odrębnej ustawy, w tym roku zatwierdzono zmiany sposobu jego uiszczania. Powód? Niska ściągalność. Płaciło ok. 60 proc. abonentów.
Teraz 140 koron (ok. 15 zł) miesięcznie płacić muszą wszyscy odbiorcy energii elektrycznej. Dochody mogą być wykorzystane jedynie na pokrycie kosztów związanych z produkcją programów radiowych, zgodnie z ramówką programową ustaloną przez zarząd. Abonament pokrywa ok. 52 proc. kosztów telewizji publicznej i radia. Ustawa przewiduje, że radio może być dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 15 proc. Finansowane z budżetu węgierskie media przynoszą dziennie 70 tys. dolarów strat
Podobnie ratowano czeskie media publiczne. Tam 65 proc. ich budżetu pochodzi z abonamentu. Po tym gdy m.in. nadawca publiczny wycofał się z rynku reklam, doszło do pogłębienia deficytu publicznego radia. Straty zrekompensowały obowiązek płacenia abonamentu przez wszystkich odbiorców energii elektrycznej oraz podwyżka opłaty z 75 do 100 koron (ok. 14 zł) miesięcznie. Grzywna za niepłacenie za odbiornik radiowy to 5 tys. koron, telewizyjny – 10 tys. Ściągalność abonamentu wynosi w Czechach – 90 proc.Nie wszystkie kraje muszą w ten sposób dyscyplinować obywateli. W Niemczech abonament regularnie płaci 95 proc. korzystających z tych mediów (42 mln odbiorców). Do opłacania abonamentu w wysokości 17,03 euro zobowiązuje ustawa. Łączne dochody z tego tytułu w 2006 roku wyniosły 7,28 mld euro. Podobna ściągalność jest w Austrii (90 proc.). Tam wysokość abonamentu ustala 35-osobowa Rada Fundacji ORF, zależnej od nadawcy publicznego spółki. Abonament stanowi ok. 43 proc. środków budżetowych ORF. Węgierskie media finansowane z budżetu przynoszą dziennie ok. 70 tys. dolarów strat. Mimo ciągłych dopłat ich zadłużenie rośnie. Szacuje się je na co najmniej 50 mln euro.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL